Ved bommen

 

Rondane 

Vi har 70 gjester på besøk.

Årsmøte 2016 er vel gjennomført.

parkering spranget sommer 2016

God tone og god stemning blant de 16 som møtte på Tjønnbakkvegens årsmøte. Møtet ble avholdt lørdag 6. august på Rondane Spa.
Vaflene ble byttet ut med gulrotkake. Det ble godtatt under tvil. Kaken smakte imidlertid godt, sies det.

Veien er i usedvanlig god stand, og styret kan skryte av en Tjønnbakkvei i tipp topp stand.

Som bildet over viser, så genererer trafikken på veien gode inntekter, tross en del problemer med bomanlegget. Særlig har det i sommer gått hardt utover andelseierne som ikke har kommet gjennom med sine medlemskort.
Bussen har hatt egen fjernkontroll til låns, slik at den ikke har fått forsinkelser pga. bommen. Nå fungerer bommen utmerket, men det må skiftes en modul til ca. 40 tusen.
Magne og Johan har i hele sommer fått telefoner seint og tidlig fra fortvilte folk som har fått en uventet stopp ved bommen.

Det er fortsatt fokus på at hastigheten hos enkelte bilister er godt over de 30 km/t som er satt som tillatt maksimalhastighet. Det er foreløpig lite ønskelig å sette fysiske hindre inn i veien for å begrense hastigheten, - og en forsøker derfor med å sette opp flere skilt, samtidig med at en henstiller til alle om å kjøre fornuftig. Dette gjelder også syklistene som ofte kommer "for fulle gardiner" ned Tjønnbakken. Heldigvis er det ikke registrert noen form for uhell så langt denne sesongen. 


Dokumentene fra møtet kan du laste ned her.  
Møtereferat
Årsmelding 

 

Nå fungerer medlemskortet igjen

Den siste uka har medlemskortleseren igjen fungert som den skal. Vi krysser fingre for at den vil fortsette å virke utover høsten.

Årsmøte 2016, Tjønnbakkvegen SA

Møtet avholdes på Rondane Høyfjellshotell, lørdag  6. august kl. 11.00.

NB. Møtet holdes i år på Rondane Høyfjellshotell. Mysusæter Fjellstue holder stengt denne sommeren. 
Vi har forøvrig brukt Fjellstua som årsmøtested siden starten i 1972.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder og sekretær.
  3. Årsberetning.
  4. Innkomne saker.

Eventuelle saker som andelseierne ønsker behandlet på årsmøtet, sendes formannen (på mail) innen 28. juli.

Det blir servert kaffe og vafler.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Johan A. Lie
 


Styret har i år bestått av:
Styreleder: Johan A. Lie
Styremedlemmer:
Nestleder/kasserer: Magne Thøring         Varamedlemmer: Reidar Grønn og Arve Tho
Sekretær: Knut Leren
Styremedlem: Ivar Bekkemellem               Revisor: Grethe Ulen Mæhlum
Styremedlem: Terje Bekkemellem              Vara for revisor: Vigdis Aasaaren

Tjønnbakkvegen ble høvlet i dag 13. juni 2016

Høvling av Tjønnbakkveien i dag. Alt er klart til sommersesongen. "Reinsbommen åpner den 15.juni.

Bilder Liv

Liv Åshild Mathisen er en kreativ Otta-fotograf, som ofte er på Mysusæter med sitt kamera. Hun vil gjerne dele noen bilder med oss, og vi legger disse ut i fremviseren under. Flere bilder kan du se på Liv Åshild sin egen hjemmeside, - http://www.aasmathi.com

Hun har i tillegg et eget galleri, som du kan besøke på Otta, - Du finner galleriet i butikken Krambua (Johan Nygårds gate 6), der du kan du se og få kjøpt mange av bildene ferdig innrammet eller på lerret. I tillegg selger Krambua fritidsklær.