Boka om Tjønnbakkvegen

bok
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten, 
eller du kan selv hente den på Otta.

Boka koster 170 kroner
(+ porto). 


Magnes Sjogmål


Løypestatus

loypestatus

Vi har 254 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Referat fra årsmøtet 2015

Johan A Lie

Johan A. Lie (bildet) overtok som leder av Tjønnbakkvegen på årsmøtet 8. august. Johan overtar ett Odd Gunnar Haugstulen. 

Møtet foregikk stille og rolig, og det mest spennende med møtet var å finne veien inn i møtelokalet på det avlåste Mysuseter Fjellstue. Det lykkes, selv om det ikke ble noen vafler i år.

Økonomien i laget er god, og med bakgrunn i dette ble det foreslått å asfaltere vegen. Årsmøtet ble enige om at dette ikke var en prioritert oppgave. 

I stedet ble de enstemmig enige om å bevilge 20 tusen til det nye Løypelaget.

Det ble også diskutert fartsdempende tiltak, noe som er vanskelig å gjennomføre utover skilting og henstilling til alle om å kjøre pent.

Årsmøtet var ikke tilfreds med elektronisk møteinnkalling, og vil gjerne at papir igjen benyttes. 

Styret fikk mange godord for sitt arbeid med vegen! Odd Gunnar får en blomsterhilsen for godt utført arbeid.

Les hele referatet her: PDF download ico


Nye bilder fra 21 mai 2015

Her er bilder fra torsdag 21. mai 2015.  Som du ser så er veien nå kjørbar (med sommerdekk) helt opp, men det er ikke mulig å kjøre sideveiene.


 

Veien er brøytet!

Dermed var veien brøytet inn til Spranget. Fornøyd med dagens innsats var Håkon Nårstad, Ivar Bekkemellem, Arve Tho, Knut Leren, Johan A. Lie og Magne Thøring. Med noenlunde varme og minst mulig regn, så håper karene med at de kan åpne opp for biltrafikk, fram til Reinsbommen, - allerede fra og med neste fredag, 22. mai. 
 


 

Her er bilder fra 21. mai 2014

Onsdag 21. mai 2014, ble Tjønnbakkvegen brøytet.  Det er relativt sent på våren, men ikke unormalt. Nå må vegen tørke en ukes tid før det kan slippes på trafikk. Vegen er meget bløt, og vi er avhengig av varmt og godt vær. Magne Thøring tok disse bildene. Håkon Nårstad stilte med traktor og sørget for den tyngste jobben. Ellers var Reidar Grønn, Ivar Bekkemellem, Johan A. Lie og Magne Thøring med. Klikk på bildet under for å få full bredde!

Brøyting 2014


 

Venter på våren

Vi skriver 23 april, og fortsatt er det "påsketilstander" på Mysusæter.  Kuldegrader natterstid har bremset avsmeltingen.  Foto: Magne Thørning
Dscn0417


 

Årsmøte 2014

15 fremmøtte, god stemning med ros til styret for godt arbeid. Økonomien er god, veien er bra og bomanlegget fungerer stort sett som det skal.

Utenom ordinære årsmøtesaker ble fartsdempende tiltak fremmet som egen sak. Nye skilter er oppsatt uten påviselig effekt. Det ble konkludert med at bare skilting ikke er godt nok. Forslaget fra Fiske Lyngø med bruk av demonterbare fartsdempere ble avvist, men styret ble pålagt og arbeide videre med fysiske tiltak. Dette gjelder da konkret langbakken, før storsvingen ved Utsikten.

Vi fikk også tilbakemelding på at mange ikke hadde fått med seg at årsmeldingen var lagt ut på web.
Referatet kan du laste ned her (klikk på denne linken)!