Ved bommen

 

Rondane 

 

yr logoVi har 32 gjester på besøk.

Tjønnbakkvegen er nå stengt for vinteren!

Det er nå kjørt opp skiløyper i Tjønnbakkvegen.  Dermed er bilsesongen helt slutt for i år.
Tjonnbakkvegen 20 11 2019

 

Årsmøte 2019


Årsmøtet i Tjønnbakkvegen ble avholdt lørdag den 3. august.  Det ble ny rekord i antall deltakere, og Rondane Fjellstue fikk det dermed ekstra travelt på kjøkkenet.
Vaflene gikk unna, og det ble som vanlig et hyggelig og greit møte, der den store saken var knyttet til hvordan en kan få bukt med "råkjøringen" i Tjønnbakkvegen.  Dette gjelder både biler og sykler.  Tiltakene som så langt er brukt virker ikke helt etter hensikten, og vi vil derfor forsøke oss med nye "remedier" for å få ned farten.
Det ble også diskutert livlig omkring bomprisen.  Det ble bestemt at prisen ikke endres før tidligst fra og med 2021 sesongen. Dette avgjøres ved neste årsmøtet. 
Vedtektene får også en oppdatering, tilpasset organisasjonstilknytningen i Brønnøysundregistrene.
Styret ble gjenvalgt til applaus fra deltakerne.
Vi takker alle for fremmøtet.
Referatet kan du hente her på denne linken.
Hilsen oss i styret.

 

Nye "fartshinder" i vegbanen

Fartsdemper
Fartsgrensen i Tjønnbakkvegen er 30 km/t.  De svarte hastighetsskiltene burde være godt synlig for alle billistene, - og også syklistene som slipper på nedover bakkene.
Dessverre er virkeligheten ikke slik, og det har i flere år blitt diskutert hvilke tiltak som kunne brukes. 
Vi har nå satt opp noen godt synlige skilter i selve vegkanten som forhåpentlig vil minne folk på at farten skal reduseres. God tur! 

Tjønnbakkvegen er åpnet for trafikk!

Aapning 10 5 2019
Så var vegen åpen for lettere kjøretøyer Tyngre transport må vente til vegen er tørr! 
En del våte partier innover flatene i begynnelsen. Noen av sidevegene er også åpne, men ikke alle.  Kjør forsiktig. 
- og nå kommer finværet...
finvaer 11 5 2019

Vegen åpner nå fredag 10. mai.

Selv om det har vært kuldegrader og liten mulighet for tørke i vegen, så vil vi likevel åpne vegen nå fredag 10. mai. 

Det er som vanlig kun personbiler som får tilgang til vegen nå i starten.
Vi advarer mot mulighet for glatt vegbane. Natt til lørdag er det meldt en del snø.  

Dessverre har det også i år vært mye arbeid med å inndrive de få kronene bom-kortet koster pr. sesong. De fleste betaler heldigvis etter første e-post. Vi har fortsatt ikke mailadresse til alle, og har derfor benyttet både Messenger, SMS og Postverket til å gi beskjed om betaling. Flere har vi sendt flere meldinger til, noen opptil 4 ganger. 

Nå, en dag før åpning, er det fortsatt 6 kort som ikke er betalt. Disse blir stengt i løpet av dagen.

Det koster for mye arbeid å inndrive disse pengene. Vi vil derfor be årsmøtet om å finne alternative måter å få betalt for bom-kortene.
Med en så lav pris, vil en f.eks. kunne be om å få betalt med 5 års terminer.
En annen mulighet er å sette en årlig fast betalingsdato, f.eks. 8. mars. Vi kan et par dager i forkant sende ut en melding pr. e-post (eventuelt SMS), til alle for å minne om betalingsfristen. De som ikke betaler innen fristen får en påfølgende purring. Prisen er på det tidspunkt økt med 100 kroner i purregebyr. Betales ikke beløpet senest en uke etter purring, blir kortet stengt uten flere varsler. Den enkelte må selv ta kontakt for å få åpnet kortet igjen. Dermed blir det 3-dobbelt pris for å få det åpnet igjen. Gjenåpning av kortet gjøres først etter at vegen er åpnet, f.eks. 15. juni.

Det er dessverre ikke mulig å legge om systemet slik at en betaler ved første gjennomkjøring, slik det er gjort i Furusjøvegen. For å få til det må hele kortanlegget byttes, og nye kort innkjøpes til alle. Dette vil kostnadsmessig ikke svare seg, og det må bli neste gang systemet må byttes pga. en større teknisk feil.
Du som har et bomkort er dessuten selv ansvarlig for å gi informasjon om hvilken beskjedsform du ønsker (e-post adresse og SMS). Får du et nytt telefonnummer eller mailadresse, må du selv sørge for å gi beskjed via vår hjemmeside. Du må også sørge for at vår e-postadresse, , ikke havner i din spam-boks/uønsket mail.

Så ønsker vi alle en riktig god tur til fjells, nå til helga eller senere ut på våren/sommeren.  

 

Våren tar en liten pause..

Vårværet stoppet litt opp.  Her er et ferskt bilde fra Tjønnbakkvegen.  Minusgrader og litt nysnø nå lørdag formiddag.
I følge Yr, så kommer varmegradene igjen tirsdag, og så blir det varmere igjen utover neste uke.
Tjønnbakkvegen åpner etter planen fredag 10. mai for personbiltrafikk.
snoe 4 5 2019