Boka om Tjønnbakkvegen

bok
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten, 
eller du kan selv hente den på Otta.

Boka koster 170 kroner
(+ porto). Vi har 13 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Vinteren trenger på

26 10 2017
Vinteren er her.  Veien er åpen for trafikk så lenge det går greit. Bommene er nå åpne. Du kjører på eget ansvar.
VI anbefaler å ha kjettinger tilgjengelig. Stedvis glatt.

Betalingsautomaten er oppdatert

tjonnbakkvegen 21 sept 17
Betalingsterminalen er nå oppdatert med siste teknologi. Både kortautomat og mynter er nå velkommen. Veien er nå godt kjørbar, etter 10 cm nysnø tirsdag. 
Skal du på hytta, så anbefaler vi å være forberedt på at det kan bli glatt på vegene. Følg med på værmelding og ha kjettinger eller vinterdekk tilgjengelig.

En liten betraktning etter årsmøtet.

Som vanlig vart årets årsmøte avviklet i en trivelig atmosfære, og de frammøtte medlemmene var tilfreds med arbeidet som styret hadde gjort gjennom året. Det som bekymret noen av de frammøtte, var hvordan det skal gå nå når eg og Johan har gitt beskjed om at vi vil trappe ned etter mange år ved roret.

Det er det ingen grunn til. Det er 3 gjennværende i styret med god erfaring, og 2 ferske arbeidsvillige nypensjonister har sagt seg villig til å gå inn i styret. Den ene kom inn i styret i år , den andre til neste år. Så alt er under kontroll.

I sommer har vi også fått Rondvassbu med på laget. De har traktor med skjær stående på Mysuseter, og kan pusse litt vaskebrett når de oppstår.

Den nye betalingsterminallen er bestillt , og vil bli montert nå i høst.

Som regnskapet viste, var økonomien god ved årsskifte god. Det har også i sommer vært stor trafikk, og ingen uforutsette kostnader. Så det ligger an til et godt år, og at det også dette året kan gis støtte til gode tiltak på Mysuseter.

Vegens tilstand er god, men særlig i Tjønnbakken er den noe slitt, flere steiner er synlig i vegbana.
Det vil derfor bli kjørt på en del grus, kanskje må noen av steinene graves ut.

Så håper vi på en fin høst, før vi får et halvår der trakkemaskina råder over vegen.

Magne Thøring
hoestfarger sept 2017

Årsmøtereferat 2017

Årsmøte i Tjønnbakkvegen SA, 5. august 2017 kl. 11.00 på Rondane høyfjellshotell. ( 14 frammøtte )

Johan ønsket velkommen til årsmøtet.

 1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og sektretær: Johan A. Lie og Knut Leren 
 3. Årsberetning: Formannen leste årsmeldingen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
 4. Regnskap: Magne Thøring refererte regnskapet. Bominntektene økte med 77.000,- kr. siste år, og økonomien er god. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
 5. Valg: Styreleder: Magne Thøring (1 år), Nestleder/kasserer: Arve Tho (2 år), Sekretær: Knut Leren (2 år), Styremedlem: Ivar Bekkemellem (1 år) og Johan A. Lie (2 år), Varamedlemmer: Reidar Viken (1 år) og Ola Lysbakken (1år). Revisor: Grethe Uhlen Mæhlum (1 år), og med Vigdis Aasaaren som vara. 
  Alle valg var enstemmige.
 6. Innkomne saker: Forslag om å bestille nytt bomsystem. Nåværende elektroniske system er 10 år gammelt, og langt på vei utdatert, selv om det fungerer greit etter mye oppgradering. Magne orienterte om tilbudet, og det ble enstemmig  godtatt. Ny bom vil bli installert i høst. Ny bomautomat vil også ha mynt som alternativ, fordi alle land ikke er kommet like langt i å bruke kort som betalingsmiddel.

  Knut Leren, referent.
  Protokollen ble underskrevet av alle de 14 frammøtte.

  Deltakere 2017 s
  Foto: Magne Thøring

Årsmelding 2017 for Tjønnbakkvegen SA.

Styret i Tjønnbakkvegen SA har hatt to styremøter før sommersesongen. Ett der vi kalte inn styrene for Furusjøvegen og Ulvangveien for å drøfte samarbeid om vårbrøyting av veiene.
Et nytt møte 27. mars for å drøfte økonomien i laget, samt diskutere planer for sommeren  2017.
På samme møte ble vi enige om å tilkjenne Røde Kors, Mysuseter Skianlegg og Løypelaget et tilskudd for fortjenstfullt arbeid til Mysuseters beste.
Dette basert på Tjønnbakkvegens gode årsresultat. Her er det på sin plass å takke for at medlemmene  aksepterte tilbudet om å få gratis oppdatering og gratis årskort sommersesongen 2017.

Den 27.juli hadde styret et møte for å forberede årsmøtet, samt komme med anbefaling når det gjelder tilbud fra Nortronic As på nytt bomsystem.

Arbeid denne sesongen:

Brøyting.
Vi brøytet veien den 5. mai. Håkon Nårstad med 17 tonns shovel og hele styret  åpnet veien til Reinsbommen i første omgang. Ikke så mye snø, men den var hard, og det ble nokså tidkrevende. Vi hadde flott vær hele dagen. 16. mai brøytet vi vegen inn til Spranget i strålende sol. Ola Lysbakken var med som frivillig i tillegg til et nesten fullsatt styre for veien. Hard snø sinket arbeidet, men dette ser en best i etterkant. Hadde vi ventet særlig lenger, er jeg redd vi hadde fått problemer med å håndtere vannet.

Høvling.
Etter at veien hadde tørket opp, høvlet Øystein Gården. Han har egnet redskap, og tar veien vår i samme slengen som han høvler veien videre til Rondvassbu. Stor veihøvel kan vi kanskje ha behov for å bruke bare hvert tredje år.

Salting. 
Stian Brenden kjørte på 3 tonn med salt. Resultat: Vi unngår støvproblemer og vi beholder grusen. Veibanen blir nærmest som asfalt etter en tid.

Grusing.
Audun Hoff kjørte og la ut grus på strekningen bommen - Persplassen. Noe grus ble lagt igjen til bøting av noen vanndammer på Spranghaugen, og et par hauger ble  tippet av for at Ivar Bekkemellem får fylt bøttene sine til tetting av hull i veien.

Grøfting.
Håkon Nårstad grøftet og stelte veikantene fra butikk-krysset og til bommen vår. Dette måtte bli gjort i forbindelse med at Sel kommune anla ny elektrisk ferist. Vi er godt fornøyde med resultatet, selv om feristene ikke fungerer 100 %.

Krattknusing.
Bjørn Ove Bergum foretok en forsiktig krattknusing opp selve Tjønnbakken for å få mer åpne grøfter.

Skilting.
Vi har satt opp ennå et skilt med fartsgrense 30 km/t.

Vi er godt tilfredse med veiens tilstand pr 1. august. Veien har en god profil, og den er nesten fri for vaskebrett. Den tåler stor trafikk, noe vi ser denne sommeren. Lørdag 22.juli stod det 159 biler langs veien før Spranghaugen først på dagen!
Parkering 2017 small

Senere i år skal Håkon Nårstad grøfte veien fra bommen og opp Tjønnbakken. Han skal stelle noen erosjonsskader inne ved Illmannsdalsbekken, og han vil bruke overskuddsmassen fra grøftingen til dette formålet. Billig for oss, og bra at massen kan benyttes til noe tjenlig.

Styret for Tjønnbakkvegen SA takker for at medlemmene hadde tålmodighet med en kranglete bom i året som gikk. Etter oppgraderingen ser det ut til at bommen fungerer greit, men helt problemfri er den ikke. Vi har innhentet tilbud fra Nortronic AS, og vil presentere dette for årsmøtet.

Takker ellers styret for framifrå og trivelig samarbeid!

Otta, 28. juli 2017
For Tjønnbakkvegen SA
Johan A. Lie, styreleder

Det sendes ikke ut krav om betaling for bombrikke i 2017

Som vedtatt på årsmøtet i 2016, så blir det ikke krevd inn årsbetaling for bombrikkene/kortene i år. Dette pga. de ekstrautgifter som medlemmene hadde i forbindelse med kortleserproblemene i fjor sommer.
Husk at det nå er nye kort som skal brukes. De gamle kortene fungerer ikke lengre. De gamle kortene hadde et 5-sifret nummer etterfulgt av 21068798-1.  Nye kort har påtrykt et 8-sifret nummer
Vi minne om at den nye kortleseren er litt "treg" til å lese kortene. Hold de derfor opp mot leseren uten å dekke til forsiden med fingrene. Vær litt tålmodig så går det bra. 
Vi minner også om at reinsbommen ikke åpner før den 15. juni, og ikke 10. juni, som vi feilaktig la ut i en tidligere artikkel. 
God tur!