Vi har 13 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Tjønnbakkvegen er nå stengt

Det meldes i dag, fredag 4. desember om det er 30 cm nysnø på Mysusæter. Det betyr at veien nå er stengt for biltrafikk.

Tjønnbakkvegen er åpen frem til det blir kjørt skispor

Tjønnbakkvegen er normalt åpen for biltrafikk frem til den ikke lenger er kjørbar pga. snø.  Veien er allerede stengt ved reinsbommen (ved Indretjønn). Dette gjøres 1. november hvert år. Reinsbommen åpnes igjen 15. juni. Veien blir raskt glatt når det kommer litt snø, så husk å ha gode vinterdekk og gjerne kjettinger tilgjengelig. Når det er tilstrekkelig med snø, så kjøres det opp skispor. Vegen stenges da for all type biltrafikk. Vegen blir normalt aldri brøytet eller gruset pga. snø eller glatt føre.
Kjør forsiktig og ta hensyn til gående og andre trafikanter. God tur!

Odd-Gunnar Haugstulen er død

Odd Gunnar Haugstulen

Trist melding om at de siste års leder for Tjønnbakkvegen, Odd-Gunnar Haugstulen, måtte gi tapt for kreftsykdommen.

Odd-Gunnar var en særdeles dyktig kar som tok tak i alle oppgaver med godt humør. Odd-Gunnar engasjerte seg som leder i Tjønnbakkvegen. Han var også styremedlem i den private kloakkutbyggingen som de seinere år har foregått i Tjønnbakken-området. Hans store lidenskap var reinsjakt i Rondane.

Vi takker Odd-Gunnar for innsatsen og lyser fred over hans minne.

  

Referat fra årsmøtet 2015

Johan A Lie

Johan A. Lie (bildet) overtok som leder av Tjønnbakkvegen på årsmøtet 8. august. Johan overtar ett Odd Gunnar Haugstulen. 

Møtet foregikk stille og rolig, og det mest spennende med møtet var å finne veien inn i møtelokalet på det avlåste Mysuseter Fjellstue. Det lykkes, selv om det ikke ble noen vafler i år.

Økonomien i laget er god, og med bakgrunn i dette ble det foreslått å asfaltere vegen. Årsmøtet ble enige om at dette ikke var en prioritert oppgave. 

I stedet ble de enstemmig enige om å bevilge 20 tusen til det nye Løypelaget.

Det ble også diskutert fartsdempende tiltak, noe som er vanskelig å gjennomføre utover skilting og henstilling til alle om å kjøre pent.

Årsmøtet var ikke tilfreds med elektronisk møteinnkalling, og vil gjerne at papir igjen benyttes. 

Styret fikk mange godord for sitt arbeid med vegen! Odd Gunnar får en blomsterhilsen for godt utført arbeid.

Les hele referatet her: PDF download ico


Nye bilder fra 21 mai 2015

Her er bilder fra torsdag 21. mai 2015.  Som du ser så er veien nå kjørbar (med sommerdekk) helt opp, men det er ikke mulig å kjøre sideveiene.


 

Veien er brøytet!

Dermed var veien brøytet inn til Spranget. Fornøyd med dagens innsats var Håkon Nårstad, Ivar Bekkemellem, Arve Tho, Knut Leren, Johan A. Lie og Magne Thøring. Med noenlunde varme og minst mulig regn, så håper karene med at de kan åpne opp for biltrafikk, fram til Reinsbommen, - allerede fra og med neste fredag, 22. mai.