Vi har 68 gjester og ingen medlemmer på besøk.

I år samordnes brøytingen

klartilinnsatsFordelene med en samordning er først og fremst mindre tilrigging og strev med tunge kjettinger. Dette vil alle tjene litt på.

For Tjønnbakkvegens del, vil første brøytingen skje fram til reinsbommen.
Alle ønsker tørr vei til pinse.

Dette skriver Johan A. Lie i en oppsummering av fellesmøte mellom Ulvangsvegen, Furusjøvegen og Tjønnbakkvegen.

Møtedeltagerne var enige om at dette var en god ide, og vi  prøver ut ordningen til våren i denne rekkefølgen:  Ulvangveien - Furusjøveien - Tjønnbakkvegen.

Tjønnbakkvegen prøvde ut bruk av 17 tonns shovel i fjor med godt resultat. Den har mindre svingradius grunnet midjestyringen, og issålen på veien beskytter mot graving i grusdekket  fra grove kjettinger og tung redskap.
Vi tar sikte på å begynne brøytingen første uka etter påska etter samråd med Ola Næprud i Sel kommune. Sen påske og vårløsningen kan påvirke denne planen.
Møtet ble avholdt på Parken Grill og Cafebar  20. februar 2017, kl. 19.00 i en svært hyggelig atmosfære.

Fra Ulvangsvegen møtte Svein Ulvolden. Fra Furusjøvegen møtte Engebret D. Sandbu, Knut Perstuen og Leif M. Aandheim. Fra Tjønnbakkvegen var Magne Thøring, Ivar Bekkemellem og Johan A. Lie.

Stenging av Tjønnbakkvegen

Lørdag ble Tjønnbakkvegen kjørt opp med løypemaskinen, og dette er derfor siste dato for kjøring med hjulredskap. Vi har hittil overlatt til folk å vurdere selv om det var mulig å komme fram, av hensyn til dem som har hatt håndverkere i arbeid.
Nå er det imidlertid slutt på kjøringen for i år, og  veistyret håper folk har vært fornøyd med veien.
Vi skal sette opp fysisk stengsel, slik at det ikke er noen tvil om at nå er det stengt.

Vinteren trenger på..

Magne var på Mysuseter i dag, og det var umulig å kjøre opp Tjønnbakken grunnet regn på frossen veibane. Vi  besluttet derfor å åpne bommen for fri kjøring på eget ansvar. Mange håndverkere er fortsatt i arbeid i området, men for veiselskapet er det lite å tjene på fortsatt bomavgift. Søndag var det 10 biler på Spranghaugen, får håpe de returnerte samme dag!

Fra i morgen er det spådd snø, og etter en makeløst fin høst, kan den gjerne få bli liggende. Snø som fester seg på isen er å foretrekke framfor bare is på veibanen.
Uansett, kjør med omtanke, og ta ingen sjanser!

Johan A. Lie

Vegen er fortsatt åpen for ferdsel!

Rondane og kjølig luft viser at vinteren er i anmars, men foreløpig er det ok kjøreforhold helt opp til Spranget. Vi anbefaler likevel vinterdekk. 
parkering 21 10 16
Fjellet har endret farge de siste dagene.  Isen har lagt seg på Bergetjønn og utløpet fra Søla er nesten stoppet opp. Alle bilder er tatt av Magne Thøring, 21. oktober 2016.

21 10 16 21.10.16 Bergetjoenn Soela 211016 utloep Soela
Klikk på små-bildene for større versjon.

Nytt årskort

kortleser okt 2016
Endelig har vi fått orden på bomanlegget!

Vi har nå demontert det gamle kortleserutstyret og fått montert nytt.
Vi har nå også mulighet for online kommunikasjon med leverandør og servicefolk når feil oppstår.

Gammelt kort er ubrukelig og kan derfor nå kastes. Nytt kort tilsendes så snart det er klart.

Godtgjørelse for sommerens bilturer, hvor kortleseren var ute av drift.
Som vedtatt på årsmøtet den 6. august, så blir de nye kortene delt ut gratis for sesongen 2017. Dette som kompensasjon for de problemer vi har hatt denne sommeren. Dette tilsvarer en verdi på 200 kroner pr. kort.
De som i sommer har måtte betale for flere enn 10 turer (eller 20 turer for de med to kort),
kan sende meg en mail til  (eventuelt et brev), der de vedlegger kopi (eller bilde) av kvitteringene fra i sommer.

Vi ber også om at medlemmene som har e-post adresse om sende denne til , slik at fremover kan ha mulighet til å kommuniserer direkte via mail. 

Tusen takk!
Mvh.
Magne Thøring
Olav Bismosgt. 11
2670 Otta

Ivar og Mats

Mats Bekkemellem

Ivar Bekkemellem bruker mye av sin tid til å vedlikeholde Tjønnbakkvegen.
Han har alltid sand og grus med i bilen, slik at eventuelle ujevnheter kan håndteres umiddelbart.

Nå har han også satt neste generasjon i sving som veivokter.
Barnebarnet Mats har bestefar som forbilde, og vil gjerne hjelpe til.

Ivar har allerede utropt han til arvtakeren til veivokterjobben.