Boka om Tjønnbakkvegen

bok
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten, 
eller du kan selv hente den på Otta.

Boka koster 170 kroner
(+ porto). 


Magnes Sjogmål


Løypestatus

loypestatus

Vi har 28 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Januar 2018

Her er noen fine vinterbilder fra Mysusæter 26. januar 2018.  Flotte forhold og fint skiføre. Tjønnbakkvegen er ikke åpen for biltrafikk vinterstid.


(Klikk på bildet for selv å styre fremvisningen..)

Glatt føre

Det meldes om at det er tilnærmet umulig å ta seg oppover Tjønnbakken med bil. Det er også vanskelig å gå. Nysnøen har fått et lag regn, før den igjen frøs til.
Vær forsiktig.

Vinteren trenger på

26 10 2017
Vinteren er her.  Veien er åpen for trafikk så lenge det går greit. Bommene er nå åpne. Du kjører på eget ansvar.
VI anbefaler å ha kjettinger tilgjengelig. Stedvis glatt.

Betalingsautomaten er oppdatert

tjonnbakkvegen 21 sept 17
Betalingsterminalen er nå oppdatert med siste teknologi. Både kortautomat og mynter er nå velkommen. Veien er nå godt kjørbar, etter 10 cm nysnø tirsdag. 
Skal du på hytta, så anbefaler vi å være forberedt på at det kan bli glatt på vegene. Følg med på værmelding og ha kjettinger eller vinterdekk tilgjengelig.

En liten betraktning etter årsmøtet.

Som vanlig vart årets årsmøte avviklet i en trivelig atmosfære, og de frammøtte medlemmene var tilfreds med arbeidet som styret hadde gjort gjennom året. Det som bekymret noen av de frammøtte, var hvordan det skal gå nå når eg og Johan har gitt beskjed om at vi vil trappe ned etter mange år ved roret.

Det er det ingen grunn til. Det er 3 gjennværende i styret med god erfaring, og 2 ferske arbeidsvillige nypensjonister har sagt seg villig til å gå inn i styret. Den ene kom inn i styret i år , den andre til neste år. Så alt er under kontroll.

I sommer har vi også fått Rondvassbu med på laget. De har traktor med skjær stående på Mysuseter, og kan pusse litt vaskebrett når de oppstår.

Den nye betalingsterminallen er bestillt , og vil bli montert nå i høst.

Som regnskapet viste, var økonomien god ved årsskifte god. Det har også i sommer vært stor trafikk, og ingen uforutsette kostnader. Så det ligger an til et godt år, og at det også dette året kan gis støtte til gode tiltak på Mysuseter.

Vegens tilstand er god, men særlig i Tjønnbakken er den noe slitt, flere steiner er synlig i vegbana.
Det vil derfor bli kjørt på en del grus, kanskje må noen av steinene graves ut.

Så håper vi på en fin høst, før vi får et halvår der trakkemaskina råder over vegen.

Magne Thøring
hoestfarger sept 2017

Årsmøtereferat 2017

Årsmøte i Tjønnbakkvegen SA, 5. august 2017 kl. 11.00 på Rondane høyfjellshotell. ( 14 frammøtte )

Johan ønsket velkommen til årsmøtet.

 1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og sektretær: Johan A. Lie og Knut Leren 
 3. Årsberetning: Formannen leste årsmeldingen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
 4. Regnskap: Magne Thøring refererte regnskapet. Bominntektene økte med 77.000,- kr. siste år, og økonomien er god. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
 5. Valg: Styreleder: Magne Thøring (1 år), Nestleder/kasserer: Arve Tho (2 år), Sekretær: Knut Leren (2 år), Styremedlem: Ivar Bekkemellem (1 år) og Johan A. Lie (2 år), Varamedlemmer: Reidar Viken (1 år) og Ola Lysbakken (1år). Revisor: Grethe Uhlen Mæhlum (1 år), og med Vigdis Aasaaren som vara. 
  Alle valg var enstemmige.
 6. Innkomne saker: Forslag om å bestille nytt bomsystem. Nåværende elektroniske system er 10 år gammelt, og langt på vei utdatert, selv om det fungerer greit etter mye oppgradering. Magne orienterte om tilbudet, og det ble enstemmig  godtatt. Ny bom vil bli installert i høst. Ny bomautomat vil også ha mynt som alternativ, fordi alle land ikke er kommet like langt i å bruke kort som betalingsmiddel.

  Knut Leren, referent.
  Protokollen ble underskrevet av alle de 14 frammøtte.

  Deltakere 2017 s
  Foto: Magne Thøring