Vi har 37 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Årsmøtereferat 2017

Årsmøte i Tjønnbakkvegen SA, 5. august 2017 kl. 11.00 på Rondane høyfjellshotell. ( 14 frammøtte )

Johan ønsket velkommen til årsmøtet.

 1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og sektretær: Johan A. Lie og Knut Leren 
 3. Årsberetning: Formannen leste årsmeldingen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
 4. Regnskap: Magne Thøring refererte regnskapet. Bominntektene økte med 77.000,- kr. siste år, og økonomien er god. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
 5. Valg: Styreleder: Magne Thøring (1 år), Nestleder/kasserer: Arve Tho (2 år), Sekretær: Knut Leren (2 år), Styremedlem: Ivar Bekkemellem (1 år) og Johan A. Lie (2 år), Varamedlemmer: Reidar Viken (1 år) og Ola Lysbakken (1år). Revisor: Grethe Uhlen Mæhlum (1 år), og med Vigdis Aasaaren som vara. 
  Alle valg var enstemmige.
 6. Innkomne saker: Forslag om å bestille nytt bomsystem. Nåværende elektroniske system er 10 år gammelt, og langt på vei utdatert, selv om det fungerer greit etter mye oppgradering. Magne orienterte om tilbudet, og det ble enstemmig  godtatt. Ny bom vil bli installert i høst. Ny bomautomat vil også ha mynt som alternativ, fordi alle land ikke er kommet like langt i å bruke kort som betalingsmiddel.

  Knut Leren, referent.
  Protokollen ble underskrevet av alle de 14 frammøtte.

  Deltakere 2017 s
  Foto: Magne Thøring

Årsmelding 2017 for Tjønnbakkvegen SA.

Styret i Tjønnbakkvegen SA har hatt to styremøter før sommersesongen. Ett der vi kalte inn styrene for Furusjøvegen og Ulvangveien for å drøfte samarbeid om vårbrøyting av veiene.
Et nytt møte 27. mars for å drøfte økonomien i laget, samt diskutere planer for sommeren  2017.
På samme møte ble vi enige om å tilkjenne Røde Kors, Mysuseter Skianlegg og Løypelaget et tilskudd for fortjenstfullt arbeid til Mysuseters beste.
Dette basert på Tjønnbakkvegens gode årsresultat. Her er det på sin plass å takke for at medlemmene  aksepterte tilbudet om å få gratis oppdatering og gratis årskort sommersesongen 2017.

Den 27.juli hadde styret et møte for å forberede årsmøtet, samt komme med anbefaling når det gjelder tilbud fra Nortronic As på nytt bomsystem.

Arbeid denne sesongen:

Brøyting.
Vi brøytet veien den 5. mai. Håkon Nårstad med 17 tonns shovel og hele styret  åpnet veien til Reinsbommen i første omgang. Ikke så mye snø, men den var hard, og det ble nokså tidkrevende. Vi hadde flott vær hele dagen. 16. mai brøytet vi vegen inn til Spranget i strålende sol. Ola Lysbakken var med som frivillig i tillegg til et nesten fullsatt styre for veien. Hard snø sinket arbeidet, men dette ser en best i etterkant. Hadde vi ventet særlig lenger, er jeg redd vi hadde fått problemer med å håndtere vannet.

Høvling.
Etter at veien hadde tørket opp, høvlet Øystein Gården. Han har egnet redskap, og tar veien vår i samme slengen som han høvler veien videre til Rondvassbu. Stor veihøvel kan vi kanskje ha behov for å bruke bare hvert tredje år.

Salting. 
Stian Brenden kjørte på 3 tonn med salt. Resultat: Vi unngår støvproblemer og vi beholder grusen. Veibanen blir nærmest som asfalt etter en tid.

Grusing.
Audun Hoff kjørte og la ut grus på strekningen bommen - Persplassen. Noe grus ble lagt igjen til bøting av noen vanndammer på Spranghaugen, og et par hauger ble  tippet av for at Ivar Bekkemellem får fylt bøttene sine til tetting av hull i veien.

Grøfting.
Håkon Nårstad grøftet og stelte veikantene fra butikk-krysset og til bommen vår. Dette måtte bli gjort i forbindelse med at Sel kommune anla ny elektrisk ferist. Vi er godt fornøyde med resultatet, selv om feristene ikke fungerer 100 %.

Krattknusing.
Bjørn Ove Bergum foretok en forsiktig krattknusing opp selve Tjønnbakken for å få mer åpne grøfter.

Skilting.
Vi har satt opp ennå et skilt med fartsgrense 30 km/t.

Vi er godt tilfredse med veiens tilstand pr 1. august. Veien har en god profil, og den er nesten fri for vaskebrett. Den tåler stor trafikk, noe vi ser denne sommeren. Lørdag 22.juli stod det 159 biler langs veien før Spranghaugen først på dagen!
Parkering 2017 small

Senere i år skal Håkon Nårstad grøfte veien fra bommen og opp Tjønnbakken. Han skal stelle noen erosjonsskader inne ved Illmannsdalsbekken, og han vil bruke overskuddsmassen fra grøftingen til dette formålet. Billig for oss, og bra at massen kan benyttes til noe tjenlig.

Styret for Tjønnbakkvegen SA takker for at medlemmene hadde tålmodighet med en kranglete bom i året som gikk. Etter oppgraderingen ser det ut til at bommen fungerer greit, men helt problemfri er den ikke. Vi har innhentet tilbud fra Nortronic AS, og vil presentere dette for årsmøtet.

Takker ellers styret for framifrå og trivelig samarbeid!

Otta, 28. juli 2017
For Tjønnbakkvegen SA
Johan A. Lie, styreleder

Det sendes ikke ut krav om betaling for bombrikke i 2017

Som vedtatt på årsmøtet i 2016, så blir det ikke krevd inn årsbetaling for bombrikkene/kortene i år. Dette pga. de ekstrautgifter som medlemmene hadde i forbindelse med kortleserproblemene i fjor sommer.
Husk at det nå er nye kort som skal brukes. De gamle kortene fungerer ikke lengre. De gamle kortene hadde et 5-sifret nummer etterfulgt av 21068798-1.  Nye kort har påtrykt et 8-sifret nummer
Vi minne om at den nye kortleseren er litt "treg" til å lese kortene. Hold de derfor opp mot leseren uten å dekke til forsiden med fingrene. Vær litt tålmodig så går det bra. 
Vi minner også om at reinsbommen ikke åpner før den 15. juni, og ikke 10. juni, som vi feilaktig la ut i en tidligere artikkel. 
God tur!

Tjønnbakkvegen er åpen for sesongen!

Nå har vi åpnet Tjønnbakkvegen, slik at folk har anledning til å ta en skikkelig langhelg på Mysuseter. Veien er tørr nok til å tåle personbiltrafikk, men vi ber om at tyngre kjøretøyer venter til telehiven har gått ned, og veien er helt tørr. Etter mye regn, og snø over 1000m de siste dagene, våknet vi i dag til sol fra skyfri himmel. Snøen er borte fra det meste av terrenget inn til Spranget, og Øystein Gården har brøytet inn til Rondvassbu.

Som kjent kan veien fra Reinsbommen og inn til Spranget ikke åpnes for trafikk før 15. juni. Heller ikke i år fikk vi skader på veien i vårløsningen. All mekanikk og elektronikk i bomsystemet fungerte, og vi er godt fornøyde med tingenes tilstand etter synfaringen i dag. Magne Thøring tok noen bilder som du ser under i bilde-presentasjonen. Flottere utsikt enn innover Rondane fra Tjønnbakken i slikt vær finnes ikke!

HUSK AT MEDLEMSKORTENE MÅ HOLDES LITT EKSTRA TID FORAN LESEREN. DEN NYE LESEREN ER LITT SLØVERE TIL Å LESE KORTENE. Hold kortet mellom to fingre og sett det opp foran leseren. Lykke til og god tur til fjells.

Veien tørker sent

Dårlig vær har ikke vært positivt for "veitørken". Som bildet viser (tatt nå i ettermiddag), så er det ennå ikke kjørbart opp Tjønnbakken. Det må mer sol til før veien kan åpnes. Fra søndag er det fine værmeldinger, så forhåpentlig tar det ikke alt for lang tid før veistyret kan slippe på biltrafikk.
16 5 17 

Så ble veien endelig bøytet

Etter flere utsettelser pga. kaldt vær ble endelig Tjønnbakkvegen brøytet fredag den 5. mai. Nå får vi vente til den tørker opp, så kan det igjen settes trafikk på. Når dette skjer er selvfølgelig avhengig av været fremover. Vi kommer tilbake med informasjon om når veien åpnes for biltrafikk.