Ved bommen

 

Rondane 

 

yr logoVi har 67 gjester på besøk.

Vegen stenges!

Så er tiden inne til at vegen transformeres til skiløype.  Vegen stenges nå for biltrafikk, og onsdag kjører John opp skiløype både i Tjønnbakkvegen og i Furusjøvegen.
Styret i Tjønnbakkvegen takker for i år, og ønsker skifolket hjertelig velkommen til en forhåpentlig strålende vintersesong.

Vinteren står for døren

2 12 2021
2 12 2021 a 2 12 2021 a 2 12 2021 a
Vegbommen er nå åpen, og kjøring skjer (som normalt) på eget ansvar.  
Vi legger ut melding her på hjemmesiden når veien stenges helt for bilkjøring. 
God tur!

Nygruset veg

Audun Hoff har nå sørget for at ikke mindre enn 422,8 tonn, dvs. 264 kubikk med grus er fordelt vegbanen. Forghåpentlig gir dette en stabil vegsåle, som kan høvles og gi en god vegstandard fremover.
sand

Referat fra årsmøtet 2021

Du finner referatet fra årsmøtet på denne linken.
Kort fortalt er det ikke så mye som har endret seg i det siste året. Selve bommen har blitt skiftet ut til en helt ny.
Trafikken har stabilisert seg, og har veldig små endringer fra årene før. 
Vinteren kom relativt sein i fjor, noe som resulterte i at veien kunne kjøres nesten helt frem til jul.  
Gruppen som har arbeidet med tiltak for å redusere hastigheten i veien foreslår at hastigheten bør endres til 20 km/t.  Det ble ikke konkludert eller vedtatt noe i den forbindelse. 

Vi ønsker Tarjei Myklebust velkommen som ny deltaker i styret.  Han vil ta en gjennomgang av skiltingen på veistrekningen fra reinsbommen og ned til betalingsanlegget, og se på hvordan denne eventuelt kan gjøres bedre. 


Vegen er åpen inn til Spranget

ReinSom vanlig ble veien også i år åpnet den 15. juni.  Her er Ivar Bekkemellem, Magne Thøring og Rudolf inne ved parkeringen ved Spranget. 

Betalingsanlegget har ikke spilt helt etter notene de siste dagene.  Flere har hatt problemer med å kunne betale. Forhåpentlig blir det hele tunet og rettet opp i morgen, onsdag 16. juni.  Da får i besøk av NorTronic sin servicevogn. Vi beklager selvsagt de problemer som dette har forårsaket. 

Bomkortene har fungert som de skal.  Det  har i år vært noen få episoder med at noen forsøker å bruke kortet i betalingsterminalen.  Det vil ikke fungere!  Bomkortene har sin egen leser, dvs. to, en til personbiler og en til traktorer/lastebiler. De hvite leserne sitter over hverandre, på den oransje søylen, før du kommer til den vanlige betalingsterminalen.  

Sommeren er her..

Kopi fra dagens Facebook:

tjonnbakken 1 6 2021