Vi har 57 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Vegene er stengte

Både Rondavegen (Fv. 444) og Tjønnbakkvegen er stengte. Rondavegen forhåpentlig på kort basis, mens Tjønnbakkvegen neppe blir snøfri på noen uker ennå.
Her er et situasjonsbilde, tatt 10. april 2018.  Det ligger godt over en meter med snø ved bommen.
Tjonnbakkvegen 10 4 2018

Januar 2018

Her er noen fine vinterbilder fra Mysusæter 26. januar 2018.  Flotte forhold og fint skiføre. Tjønnbakkvegen er ikke åpen for biltrafikk vinterstid.


(Klikk på bildet for selv å styre fremvisningen..)

Glatt føre

Det meldes om at det er tilnærmet umulig å ta seg oppover Tjønnbakken med bil. Det er også vanskelig å gå. Nysnøen har fått et lag regn, før den igjen frøs til.
Vær forsiktig.

Vinteren trenger på

26 10 2017
Vinteren er her.  Veien er åpen for trafikk så lenge det går greit. Bommene er nå åpne. Du kjører på eget ansvar.
VI anbefaler å ha kjettinger tilgjengelig. Stedvis glatt.

Betalingsautomaten er oppdatert

tjonnbakkvegen 21 sept 17
Betalingsterminalen er nå oppdatert med siste teknologi. Både kortautomat og mynter er nå velkommen. Veien er nå godt kjørbar, etter 10 cm nysnø tirsdag. 
Skal du på hytta, så anbefaler vi å være forberedt på at det kan bli glatt på vegene. Følg med på værmelding og ha kjettinger eller vinterdekk tilgjengelig.

En liten betraktning etter årsmøtet.

Som vanlig vart årets årsmøte avviklet i en trivelig atmosfære, og de frammøtte medlemmene var tilfreds med arbeidet som styret hadde gjort gjennom året. Det som bekymret noen av de frammøtte, var hvordan det skal gå nå når eg og Johan har gitt beskjed om at vi vil trappe ned etter mange år ved roret.

Det er det ingen grunn til. Det er 3 gjennværende i styret med god erfaring, og 2 ferske arbeidsvillige nypensjonister har sagt seg villig til å gå inn i styret. Den ene kom inn i styret i år , den andre til neste år. Så alt er under kontroll.

I sommer har vi også fått Rondvassbu med på laget. De har traktor med skjær stående på Mysuseter, og kan pusse litt vaskebrett når de oppstår.

Den nye betalingsterminallen er bestillt , og vil bli montert nå i høst.

Som regnskapet viste, var økonomien god ved årsskifte god. Det har også i sommer vært stor trafikk, og ingen uforutsette kostnader. Så det ligger an til et godt år, og at det også dette året kan gis støtte til gode tiltak på Mysuseter.

Vegens tilstand er god, men særlig i Tjønnbakken er den noe slitt, flere steiner er synlig i vegbana.
Det vil derfor bli kjørt på en del grus, kanskje må noen av steinene graves ut.

Så håper vi på en fin høst, før vi får et halvår der trakkemaskina råder over vegen.

Magne Thøring
hoestfarger sept 2017