Ved bommen

 

Rondane 

 

yr logoVi har 75 gjester på besøk.

Sommeren er her..

Kopi fra dagens Facebook:

tjonnbakken 1 6 2021

 

Veien er nå klar for litt tyngre trafikk

Veien er nå inspisert av våre to vegkyndige pensjonister.  De sier at vegen fint nå kan tåle litt tyngre trafikk (traktorer etc.). Den er nyhøvlet og fremstår som god. Kun et par litt fuktige partier.
Fortsatt er det derfor begrensninger på massetransport (lastebiler/traktorer med tungt lass).  Med det finværet som vi nå har, så er vegen snart helt klar for sommerens påkjenninger.
Styret ønsker å presisere at det ikke er tillatt med beltegående maskiner i veien.  Det gjelder uansett størrelse.  Disse må fraktes med tilhenger eller spesialbil. Du som bestiller denne type tjenester har plikt til å informere om denne begrensning til den entreprenør eller gravemaskinfirma som hyres inn.

Har du hytte på en av sidevegene, så er det fortsatt noen begrensninger på hva som kan kjøres der.  Lengre flate partier kan godt være problematiske. De veiene som ikke blir brøytet kan også by på utfordringer, bl.a. Ranglarhøvegen. Ta eventuelt kontakt med ditt veglag.

Pinsen ble godt utnyttet, og vi hadde ca. 100 biler gjennom bommen. Halvparten var hyttefolk med bomkort. Bommen fungerte utmerket, uten noen innrapporterte problemer. God sommer!!   

Vegen åpnet kl. 12 - God pinse

traffic_light_green_md_wht.gifForeløpig kun for personbiler!!

Bergetjønnvegen og Storulvegen er også kjørbare

Håkon Nårstad melder i kveld om at han har høvlet Tjønnbakkvegen, og at den er fin å kjøre.  Også Bergetjønnvegen og Storulvegen er brøytet og kjørbare.  Enkelte vanskelig områder, men det bør ikke by på de store problemer.  Ellers er det ikke mange som kan kjøre helt inn til hyttedøra.  Flesteparten må parkere i Tjønnbakkvegen.  Parkeringsområdene er tilgjengelig og kan brukes. De som har hytte langs Bergetjønnvegen og Storulvegen kan kjøre til sine respektive avkjøringer, og parkere der. Det lønner seg å ha støvler slik at en ikke fyller skoene med bløt snø. Tjønnbakkvegen åpnes i morgen fredag etter kl. 12.  Lykke til, og god pinse!

Vegen åpnes fredag 21. mai

Fjellet Venter
Fjellet venter...   Fredag ettermiddag, 21. mail åpnes Tjønnbakkvegen for sommersesongen 2021. 
Magne, Johan og Lars var i dag og prøvekjørte vegen og bomanlegget. Vegen har tørket relativt bra opp, og åpnes opp i løpet av fredag ettermiddag. 
Forhåpentlig tidsnok til at hyttehungrige fjellfolk kan tilbringe pinsen på hytta.  Enkelte sideveger er ikke kjørbare, slik at noen må sikkert gå de siste metrene. 
ranglarhoevegen 19 5 2021Her er et bilde fra Ranglarhøvegen.  (klikk for større versjon).

Vegen brøytes

broyting 13 5 2021
Haakon 1 13 5 2021 Haakon 2 13 5 2021 Haakon 3 13 5 2021
Så begynner det å skje saker og ting oppe på Mysusæter...   Tjønnbakkvegen brøytes i dag, torsdag 13. mai.  Håkon Nårstad tar grovarbeidet.  Håkon har sendt oss de 3 nederste bildene (klikk for å få en større versjon). Det støste bildet er tatt av Magne Thøring.

Det hele skal nå tørke godt opp før det kan åpnes for regulær biltrafikk. Som vanlig er det været som bestemmer dette.  Sol og vind er best. 
Det er selvsagt umulig å gi noen dato for når det er mulig å åpne opp for biler, men vegen tåler godt både støvler og tursko. Våre spreke pensjonister i vegstyret følger med time for time, og er også de som bestemmer når det kan åpnes.   Flesteparten av de som har sesongkort i bommen har nå betalt, men fortsatt mangler det noen få.
Vi kommer tilbake så snart vi har noe nytt.