Magnes sjogmål

Vi har 100 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Bomkort - info og priser

kort tjonnb

Hytteeiere på innsiden av bomanlegget har mulighet til å bli medlem i veglaget. 

Disse får utstedt ett bomkort mot en engangsavgift og en årlig sesongavgift.
Dette gir rett til rabatterte gjennomkjøringer, så sant den økonomiske situasjon tillater det.
Bomkortet kan kun benyttes av eier, ektefelle/samboer eller deres barn.
Hytter som benyttes til utleie kan ikke låne ut bomkort til leieboer.  Det gjøres unntak for hyttes som leies på åremål.
Hvert medlem har mulighet til å kjøpe ett ekstra kort.  Fra tidligere har enkelte også fått til sammen 3 kort.  Dette er ikke lenger mulig.

Ved større byggeprosjekter er det også mulig å leie kort til håndverker. Disse vil bil etterfakturert til vanlig gjennomkjøringspris.

Misbruk kan føre til stenging av kort.

Prisliste, fra 1. juni 2020:
Nytt kort: 500 kroner, inkl. sesongavgift og omkostninger
Kort nr. 2: 500 kroner, inkl. sesongsavgift og omkostninger
Sesongpris (fra år 2),  100 kr. pr. kort.
Gjennomkjøringspris pr. tur: 0 kr.

Mistet/ødelagt kort: 500 kroner, inkl. omkostninger
Åpning av stengt kort:  100 kroner

Betaling av sesongpris skjer i forbindelse med at det sendes ut en mail til berørte.
Den enkelte må selv sørge for at vi får tilsendt endringer i e-mail eller telefon.
Det kan gjøres ved å benytte dette skjemaet. 
Hvis betaling ikke er mottatt innen 10. mai, vil kortet bli stengt.