Boka om Tjønnbakkvegen

bok
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten, 
eller du kan selv hente den på Otta.

Boka koster 170 kroner
(+ porto). Vi har 14 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Årsmøte 2013

Møtet var som du ser godt besøkt.

Utenom sakslista ble det også drøftet hva vi kan gjøre for å senke farten på billistene som kjører Tjønnbakkvegen. Vi har fått inn en klage der det hevdes at mange kjører langt fortere enn gjeldende fartsgrense (30 km/t). Bl.a. ble fartshumper diskutert, men de fleste var enige om at dette er lite ønskelig. I stedet vil vi i første omgang supplere med bedre skilting og også prøve med et par mer billedlige skilt som oppfordrer til aktsomhet.

Referatet fra årsmøtet kan du laste ned her.