Boka om Tjønnbakkvegen

bok
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten, 
eller du kan selv hente den på Otta.

Boka koster 170 kroner
(+ porto). 


Magnes Sjogmål


Løypestatus

loypestatus

Vi har 42 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Årsmøte 2013

Møtet var som du ser godt besøkt.

Utenom sakslista ble det også drøftet hva vi kan gjøre for å senke farten på billistene som kjører Tjønnbakkvegen. Vi har fått inn en klage der det hevdes at mange kjører langt fortere enn gjeldende fartsgrense (30 km/t). Bl.a. ble fartshumper diskutert, men de fleste var enige om at dette er lite ønskelig. I stedet vil vi i første omgang supplere med bedre skilting og også prøve med et par mer billedlige skilt som oppfordrer til aktsomhet.

Referatet fra årsmøtet kan du laste ned her.