Boka om Tjønnbakkvegen

Vi har fortsatt mange bøker på lager. 
Jula nærmer seg raskt, og her har du den perfekte gave!
Og boka er selvsagt et "must" for alle som har hytte i området.
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten (porto kommer i tillegg), eller du kan hente den på Otta.
Da kan du også få Magnes hilsen og signatur med på kjøpet ;-)

Boka koster 170 kroner. 
Kjøp 2 stk. for 300 kroner.

fra raak til veg

Magnes Sjogmål


Vi har 66 gjester på besøk.

Vegstyret, periode 2012 - 2013

 

4. august 2012, ble årets styremøte gjennomført på Mysuseter Fjellstue.  Referat kan lastes ned herfra.

Her er et bilde av glade deltakere.

§5 
 

Til å ivareta selskapets interesser velges et styre på 5 medlemmer med varamenn. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Vervet som nestleder kan kombineres med annet verv i styret. Leder velges hvert år, de øvrige velges for 2 år. Kassereren er ansvarlig for regnskapene og det skal velges revisor med varamann. Styremedlemmene har rett til å frasi seg valg etter en periode i styret.

 

Styret består av:

 

 

Odd Gunnar Haugstulen

Formann

Magne Thøring

Nestformann / Kasserer

Johan A. Lie

Sektretær

Ivar Bekkemellem

Styremedlem

Terje Bekkemellem

Styremedlem

Arve Tho

Varamedlem

Reidar Grønn

Varamedlem

 

 

Leder: 

Odd-Gunnar Haugstulen, (velges for ett år)

 

Styremedlemmer:
Nestleder/Kasserer: Magne Thøring, (ikke på valg)
Sekretær: Johan A. Lie, (ikke på valg)
Ivar Bekkemellem, (velges for to år)
Terje Bekkemellem, (ny, velges for to år)

Varamedlemmer:
Reidar Grøn,n (velges for to år)
Arve Tho, (velges for to år)

Revisor:
Knut Leren, (velges for ett år)
Vara for Revisor:
Anne Marie Viken, (ny, velges for ett år)