Vi har 109 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utklippsbøker

For spesielt interesserte har vi laget noen e-bøker omkring vegens histiorie.

Her er samlet en del avisutklipp fra 70-tallet. Les den her.

Den gamle møteboken kan du finner her.

Brev og dokumenter fra vegbyggingen finner du her.