Ved bommen

 

Rondane 

 

yr logoVi har 45 gjester på besøk.

Ta kontakt

På dette skjemaet kan du gi informasjon ang. endringer i til, e-post og vanlig postadresse. 
Du kan også gi beskjed hvis det er andre ting du vil kontakte oss om. Vi treffes også på  

Bomkort tildeles kun til hytter som er tilknyttet Tjønnbakkvegen overfor bomanlegget. 
Det er kun mulig å ha to kort pr. hytte Det er en etableringspris, og du betaler et årlig beløp for hvert kort du har lånt.

Du kan også leie et kort midlertidig (håndverkerkort), f.eks. hvis du har en håndverker etc, som skal gjøre arbeid der oppe.
Hvis du mister eller ødelegger et kort, så må du betale for å få et nytt.
Prisen for et nytt kort tilsvarer ca. de kostnader vi har. 
Et bomkort vil normalt virke, - forutsatt at du har betalt sesongprisen.

Husk å angi kortnr, eller hytteeiers navn i merknadsfeltet.

Administrasjon av kort utføres av person/styremedlem som frivillig tar på seg dette arbeidet. 
Vi ber om forståelse for at det kan skje feil og at problemer kan oppstå med det tekniske utstyret. 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

All informasjon vi samler inn vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke tilflyte uvedkommende, eller benyttes til annet enn å holde oversikt over eierandeler i Tjønnbakkvegen. Vi holder oversikt over hvem som har andelskort og årlig skal faktureres disse. Du kan selv be om at din informasjon skal bli slettet ved salg eller annen hendelse som medfører at hensikten med å stå i oversikten bortfaller.

Invalid Input