Ved bommen

 

Rondane 

 

yr logoHer er våre adresser: 

Postadresse:
Tjønnbakkvegen SA
Olav Bismos gt. 11
2670 Otta

E-post:
H
jemmeside: www.tjonnbakkvegen.no 

Organisasjonsnummer: 976 764 110

 

- Styreleder:Magne Thøring
- Nestleder: Johan A. Lie
- Sekretær: Knut Leren
- Kasserer: Arve Tho
- Styremedlem: Ivar Bekkemellem
- Styremedlem: Terje Bekkemellem
- Varamedlem: Ola Lysbakken
- Varamedlem: Reidar Viken
- Varamedlem: Tarjei Myklebust