Ved bommen

 

Rondane 

 

yr logoVi har 50 gjester på besøk.

3 bilder fra Håkon

Her har Håkon Nårstad sendt 3 bilder fra dagens arbeid på Tjønnbakken. Han sendte også en video fra en flomstor bekk fra Indretjønn (se youtube-link), i en litt dårlig mobiltelefon-kvalitet.
Det ser ut som det har gått fint i forhold til hyttene på nedsiden, slik jeg tolker Håkons kommentar, - "Ja, det kunne gått skikkelig gale her"..