Ved bommen

 

Rondane 

Vi har 50 gjester på besøk.

Vegen stenges!

Så er tiden inne til at vegen transformeres til skiløype.  Vegen stenges nå for biltrafikk, og onsdag kjører John opp skiløype både i Tjønnbakkvegen og i Furusjøvegen.
Styret i Tjønnbakkvegen takker for i år, og ønsker skifolket hjertelig velkommen til en forhåpentlig strålende vintersesong.