Boka om Tjønnbakkvegen

bok
Kjøp boka her. 
Vi kan sende den i posten, 
eller du kan selv hente den på Otta.

Boka koster 170 kroner
(+ porto). Vi har 338 gjester på besøk.

Årsmøte 2021

Vi tar sikte på å avholde vårt årsmøte lørdag 7. august kl. 11.  Vi kommer tilbake med mer informasjon senere. 

 

Vegen er åpen inn til Spranget

Magne og Ivar 2021Som vanlig ble veien også i år åpnet den 15. juni.  Her er Ivar Bekkemellem og Magne Thøring inne ved parkeringen ved Spranget. 

Betalingsanlegget har ikke spilt helt etter notene de siste dagene.  Flere har hatt problemer med å kunne betale. Forhåpentlig blir det hele tunet og rettet opp i morgen, onsdag 16. juni.  Da får i besøk av NorTronic sin servicevogn. Vi beklager selvsagt de problemer som dette har forårsaket. 

Bomkortene har fungert som de skal.  Det  har i år vært noen få episoder med at noen forsøker å bruke kortet i betalingsterminalen.  Det vil ikke fungere!  Bomkortene har sin egen leser, dvs. to, en til personbiler og en til traktorer/lastebiler. De hvite leserne sitter over hverandre, på den oransje søylen, før du kommer til den vanlige betalingsterminalen.  

Sommeren er her..

Kopi fra dagens Facebook:

tjonnbakken 1 6 2021

 

Veien er nå klar for litt tyngre trafikk

Veien er nå inspisert av våre to vegkyndige pensjonister.  De sier at vegen fint nå kan tåle litt tyngre trafikk (traktorer etc.). Den er nyhøvlet og fremstår som god. Kun et par litt fuktige partier.
Fortsatt er det derfor begrensninger på massetransport (lastebiler/traktorer med tungt lass).  Med det finværet som vi nå har, så er vegen snart helt klar for sommerens påkjenninger.
Styret ønsker å presisere at det ikke er tillatt med beltegående maskiner i veien.  Det gjelder uansett størrelse.  Disse må fraktes med tilhenger eller spesialbil. Du som bestiller denne type tjenester har plikt til å informere om denne begrensning til den entreprenør eller gravemaskinfirma som hyres inn.

Har du hytte på en av sidevegene, så er det fortsatt noen begrensninger på hva som kan kjøres der.  Lengre flate partier kan godt være problematiske. De veiene som ikke blir brøytet kan også by på utfordringer, bl.a. Ranglarhøvegen. Ta eventuelt kontakt med ditt veglag.

Pinsen ble godt utnyttet, og vi hadde ca. 100 biler gjennom bommen. Halvparten var hyttefolk med bomkort. Bommen fungerte utmerket, uten noen innrapporterte problemer. God sommer!!   

Vegen åpnet kl. 12 - God pinse

traffic_light_green_md_wht.gifForeløpig kun for personbiler!!

Bergetjønnvegen og Storulvegen er også kjørbare

Håkon Nårstad melder i kveld om at han har høvlet Tjønnbakkvegen, og at den er fin å kjøre.  Også Bergetjønnvegen og Storulvegen er brøytet og kjørbare.  Enkelte vanskelig områder, men det bør ikke by på de store problemer.  Ellers er det ikke mange som kan kjøre helt inn til hyttedøra.  Flesteparten må parkere i Tjønnbakkvegen.  Parkeringsområdene er tilgjengelig og kan brukes. De som har hytte langs Bergetjønnvegen og Storulvegen kan kjøre til sine respektive avkjøringer, og parkere der. Det lønner seg å ha støvler slik at en ikke fyller skoene med bløt snø. Tjønnbakkvegen åpnes i morgen fredag etter kl. 12.  Lykke til, og god pinse!